Роден е в Телец на дата на кармична разплата, която е причина за трудностите в живота му. Чрез тяхното преодоляване чисти кармата си от грешките, които е допускал в миналите прераждания. Може да се възплозва от силата на числото 13, ако е коректен в отношенията и чист в мислите и действията си. Съдбовният му път изисква да преодолява не малко трудности в живота си без чужда помощ.