Роден е на дата, която е причина да търпи наказание заради проява на егоизъм в свои минали прераждания. Като представител на Близнаци е променлив и неспокоен. Търсещ неперкъснато нови предизвикателства. Орисан е да дарява повече обич от себе си, отколкото получава. Съдбовният му път изисква да печели парите си със своя собствен труд.