Родена е в Телец под влияние на вибрация, която е причина на моменти да проявява егоизъм по отношение на обичта на хората. Иска да я получава, да я усеща и тогава се чувства на върха и е готова да гони успехи в живота си. Съдбовният й път изисква да овладява емоциите си, прекалената си чувствителност. Да не се засяга от думите на злонамерени хора, защото това я разконцентрира и води до сериозни травми.