Роден е под влияние на вибрация, която от една страна е причина да е колеблив и неуверен, а от друга - да върви по пътя си от мига, в който осъзнае коя е неговата посока. Подвластен е на Близнаци, но за разлика от другите представители на знака умее да премълчава и да озаптява прибързаността си. Съдбовният му път изисква да живее през по-голямата част от живота си извън България или много да пътува.