Роден е на дата, която е причината да е инатлив, променлив и целеустремен. Подвластен е на Близнаци. Склонен е на моменти да проявява агресия. Съдбовният му път изисква да преценява правилно хората, които допуска до себе си, за да избегне разочарованията в живота заради приятелства, които са го използвали и след това са забравили подадената му ръка.