Родена е под влияние на вибрация, която изисква от нея да е амбициозна и целеустремена, но също така само от нейната воля зависи дали ще е на върха на житейската стълбица или ще стои на първото стъпало. Подвластна е на Бизнаци, поради което често е готова да върви срещу себе си и инатливо да си вреди. Съдбовният й път изисква да обмисля добре действия си и да не е прибързана защо вреди най-вече на личните си отношения.