Роден е в Телец под влияние на вибрация, която е причина да е устремен само и единствено към новото и непознатото. Зодиакалният знак му помага да прави достъпни за себе си неща, които за другите хора още векове ще бъдат недостъпни.

Съдбовният му път е причината на моменти да е прибързан, но това работи в негова полза, защото активира действията на ленивия Телец, предпочиташ да се отдаде на почивка и хапване. На 29 юни 2013 г. Лукас ще сключи брак. За него това се случва в лична година с вибрация на себеанализ и осъзнаване грешките, в месец на рутина и в ден на стабилност и хармония в отношенията. Явно е преценил, че този брак е гаранция за спокойствие в живота му в идните години.