Роден е в Телец под влияние на стабилна вибрация, изискваща хармония в живота и отношенията. Съдбовният му път изисква да не е прибързан и да не надскача възможностите си. Стои стабилно на земята, въпреки че понякога е прекалено доверчив. Консервативен е и обича да се придържа към традициите. И у дома, и в работата той се чувства добре под влиянието на тези вибрации. Уважава много своя дом и семейството си, но ако бъде измамен е способен да ги изостави.