Роден е в Телец под влияние на вибрация на неувереност, до мига на мощното си пробуждане, което му позволява да осъзнае житейската си мисия и да тръгне в правилната посока, но не наложената му, а избраната от него самия. Съдбовният му път изисква да анализира често ситуациите в живота си, да осъзнава причината за неуспехите си и причината за проблемите с хората от неговото обкръжение, да гради кариера в сферата на изкуството.