Американска телевизионна и филмова актриса. Участва в: „Зина: Принцесата войн“, „Матрицата: Презареждане“ и „Матрицата: Революции“.

Родена е в Телец, на дата, която изисква да върви по пътя на своето интелектуално и духовно осъзнаване и израстване. Способна е да поднася идеите си така, че да бъдат приети. Съдбовният й път изисква да овладява емоциите си и прекалената си чувствителност, да приема градивната критика.