Роден е на дата на кармична разплата, подвластен е на Рак. От него зависи дали ще приема трудностите в живота си като предизвикателство и ще се възползва от шанса си да изчисти натрупаната в миналите му прераждания карма или ще предпочете да търси спасители, когато е в опасност, въпреки че около него може да няма такива. Съдбовният му път изисква да общува, често да сменя средата си, но е в негова полза да внимава какви хора допуска до себе си.