Роден е в Близнаци под знака на вибарция на кармична разплата, която му дава големи шансове в живота и възможност да се радва на закрилата на Съдбата. Трудно се справя с изискванията за стабилност. Винаги се захваща с много различни неща едновременно и нищо не може нито да усвои както трябва, нито да доведе до край, ако няма кой да му е подкрепа. В семейния живот и приятелските връзки също търси свободата. Докато едното му “аз” държи на дома, другото следи да не му бъде отнета личната независимост. Не може да се разчита на него изцяло. Той просто не може да направи своя избор. Нима е виновен, че светът около него предлага толкова много нови неща, грабващи вниманието му? Естествено, че не е и ще им се наслади.