Испанска актриса и танцьорка. Истинското й име е Арасели Ховер.
 

Родена е във Водолей на дата, която е причината често да е колеблива и неуверена, да говори така, че трудно да бъде разбирана, а след това се сърди на хората, които са отказали да я подкрепят. Съдбовният й път е носител на трудности, породени от странични и неочаквани фактори, като при нея не е изключено да са свързани с травми на костите и ставите при танците.