Родена е в Дева, на дата, която е причината да е неспокойна - качество нетипично за знака, устремена да пътува, постоянно да променя нещо в живота си. Тази променливост често й вреди в отношенията с околните, особено ако отказват да се подчинят на нейния ред. Съдбовният й път изисква да овладява емоционалните си реакции и изблици - често неочаквани за околните и да приема градивната критика.