НАСТЪПВАЩАТА 2015 ГОДИНА Е ПОД ВЛИЯНИЕТО НА ВИБРАЦИЯ 8.

2015 година е годината на Сатурн – планетата на ограничението, на размислите, на самоосъзнаването, които налага обществото, а и ние самите заради кармата, която сме сътворили през изминалите години и творим сега. За всичко, което пропуснем да научим през тази година, ще се наложи да чакаме близо три десетилетия, когато започва новият Сатурнов цикъл. Планетата изисква от нас да привикваме към дисциплина. Посочва ни нашите душевни блокажи от настоящия живот, както и задръжките и комплексите, които носим от свои предходни прераждания.

{*

Сатурн за пореден път след девет години отново хвърля светлина върху препятствията от миналото, на пръв поглед ясни, но в повечето случаи невидими сенки, блокиращи пътя ни и развитието на България. През 2015 година ще осъзнаем какъв товар е време да поемем и да се заемем незабавно с осъществяването и на най-трудно постижимите ни цели. Планетата ни дава информация какви са водещите качества на всеки от нас, на политиците, на правителствата, на най-силните международни организации, които работят в полза или вреда на човечеството. Планетата ще ни напомни отдавна забравените страхове на цялото човечество, но и на отделната личност, които трябва да превъзмогнем, включително тези от водените войни през 20 век, за да отдалечим новите, които чакат на прага ни и могат да се превърнат в наше зловещо битие през 2016 г., годината на Марс. Преродени убити войници и невинни жертви ще търсят кармична мъст и разплата.

*} {literal} {/literal}