1 ОКТОМВРИ 2018 – ПОНЕДЕЛНИК    
Детето, родено в този ден е подвластно на Везни и на управителя на деня Луната. Денят му на раждане е носител на целеустременост, амбиция, борбеност, инат и желание да гони винаги върха, дори и ако не го заслужава. Съдбовният му път изисква да преодолява трудностите без странична помощ.

2 ОКТОМВРИ 2018 – ВТОРНИК
Детето, родено в този ден е подвластно на Везни и на управителя на деня Марс. Заради деня си на раждане ще бъде неуверено, колебливо при взимане на решения. Съдбовният му пък изисква да изживее по-голямата част от живота си извън България.

3 ОКТОМВРИ 2018– СРЯДА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Везни и да управителя на деня Меркурий. Заради тази комбинация то ще бъде общително и често ще сменя средата си, ще бъде чаровно и готово да помогне. Съдбовният му път изисква да се стреми към стабилност в живота и хармония в отношенията.

4 ОКТОМВРИ 2018– ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Везни и на управителя на деня Юпитер. Ако само си е избрало да се роди в този ден, е орисано на кармична разплата, за да изчисти кармата си от грешки, които е натрупало в миналите си прераждания. Съдбовният му път изисква да анализира живота си, когато стане самостоятелно и да гради професионална кариера. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

5 ОКТОМВРИ 2018– ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Везни и на управителя на деня Венера, която е управител и на знака. Детето ще бъде променливо и устремено да опознава света, ще бъде изключено човеколюбиво, което може да му донесе несгоди, заради желанието да се жертва в полза на страдащите. Съдбовният му път го орисва да гради положителна карма и материална стабилност.

6 ОКТОМВРИ 2018 – СЪБОТА
Детето, роден в този ден, е повлияно от Везни и от управителя на деня Сатурн, чието влияние може да спира бъдещото му развитие, защото ще го подтиква към дълъг размисъл преди да вземе едно или друго решение. Ще бъде устремено към стабилност не само заради влиянието на неговия зодиакален знак, а и заради вибрацията в деня му на раждане. Съдбовният му път изисква да овладява емоциите си и прекалената си чувствителност, за да избегне неуспехите, които ще са плод на неговата прибързаност.

7 ОКТОМВРИ 2018 – НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден, е повлияно от знака Везни и управителя на деня Слънцето. От една страна ще се стреми към равновесие, а от друга -ще налага агресивно идеите си, особено ако реши да гради професионална кариера, но задължително в интелектуалната сфера. Съдбовният му път изисква да не е прибързано и да обмисля добре действията си.

8 ОКТОМВРИ  2018– ПОНЕДЕЛНИК    
Детето, родено в този ден, повлияно от Везни и от управителя на деня на деня Луната. От една страна, ако само си е избрало този ден е орисано на кармична разплата и трудности в живота си. От друга ще говори омайно и ще има винаги хора на които може да разчита. Съдбовният му път изисква да не е прибързано и да не надскача възможностите си. Денят не е добър избор за секцио или за предизвикано раждане.

9 ОКТОМВРИ 2018 – ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Везни и на управителя на деня Марс. Ще бъде устремено да въвежда ред в хаоса, с думи и с юмруци, ако се налага. Ще говори омайно, но заради вибрацията в деня на раждане ще бъде амбициозно и целеустремено и готово с агресия да налага волята си. Съдбовният му път изисква да общува, но е добре да внимава кого допуска до себе си.

10 ОКТОМВРИ 2018 – СРЯДА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Везни и на управителя на деня Меркурий. Ще бъде амбициозно и целеустремено, но и много инатливо, което ще му вреди при постигане на житейски цели. Съдбовният му път изисква да преодолява трудностите без странична помощ.

{*

11 ОКТОМВРИ 2018 – ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден, е повлияно от Везни и от управителя на деня Юпитер, който е причината да не се съобразява със съдбовните си изисквания и да застава срещу себе си. Денят му раждане изисква да е уверено и да крачи по отредения му път, без да се отклонява от него заради нечии искания или желания. Съдбовният му път изисква да живее през по-голямата част от живота си извън България.

12 ОКТОМВРИ 2018 – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Везни и на управителя на деня Венера, която е управител и на знака. Ще бъде човеколюбиво, добронамерено и готово да помогне. Ще бъде слънчево създание, което ще грабва с чара си. Общителността му може да е причина да привлича неподходящи хора към себе си. Съдбовният му път изисква да се стреми и да постигне стабилност в професионалния и личния си живот и хармония в отношенията.

13 ОКТОМВРИ 2018 – СЪБОТА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Везни и на управителя на деня Сатурн, който го принуждава да обмисля добре и по-бавно действията и решенията си. Ако само си е избрало този ден е орисано на кармична разплата, която е причина за трудностите в живота му. Чрез тяхното преодоляване чисти кармата си от грешките, които е допускало в миналите си прераждания. Съдбовният му път изисква да гради професионална кариера в интелектуалната сфера. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

14 ОКТОМВРИ 2018 – НЕДЕЛЯ
Детето, родено в този ден, е подвластно на Везни и на управителя на деня Слънцето. От една страна ще е любопитно и постоянно ще търси компанията на някого, защото не търпи самотата. От друга ще се стреми към промени и пътувания, а мнението си ще налага с агресия и безапелационно. Съдбовният му път изисква да гради с труда си своята материална стабилност.  

15 ОКТОМВРИ 2018 – ПОНЕДЕЛНИК    
Детето, родено в този ден, е подвластно на Везни и на управителя на деня Луната. Ще бъде устремено към стабилност, но с изискването да постига целите си по честен начин. Съдбовният му път изисква да овладява емоциите си и прекалената си чувствителност към страданията на хората.

16 ОКТОМВРИ  2018 – ВТОРНИК
Детето, родено в този ден, е подвластно на Везни и на управителя на деня Марс. Денят му на раждане му отрежда второто място в живота, ако иска да успява и да не му вредят при стремеж към първото. Съдбовният му път изисква да не е прибързано и да обмисля добре действията си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

17 ОКТОМВРИ 2018 – СРЯДА
Детето, родено в този ден, е подвластно на Везни и на управителя на деня Меркурий. Ако само си е избрало този ден, е орисано на кармична разплата, която ще е причина за трудностите в живота му.  Съдбовният му път изисква да не е прибързано и да не надскача възможностите си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

18 ОКТОМВРИ 2018 – ЧЕТВЪРТЪК
Детето, родено в този ден, до посочения час, е подвластно на Везни и на управителя на деня Юпитер. Денят му на раждане, ако си го е избрало само, го орисва на кармично наказание, заради факта, че в предишно прераждане е било материален егоист. В настоящия живот ще бъде егоист по отношение чувствата на околните. Съдбовният му път е причината да се стреми за общува, но не винаги с подходящите хора. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

19 ОКТОМВРИ 2018 – ПЕТЪК
Детето, родено в този ден, до посочения час, е подвластно на Везни и на управителя на деня Венера. Ще бъде амбициозно и целеустремено, но и инатливо и склонно да прави непоискано добро. Също така ще очаква да е винаги изкачено на пиедестал, хвалено и словославено. Съдбовният му път изисква да се справя с трудностите без странична помощ.

20 ОКТОМВРИ  2018 – СЪБОТА
Детето, родено в този ден, е повлияно от Везни и от управителя на деня Сатурн. Ще бъде чувствително, меланхолично и на моменти влюбено в себе си. Ще е колебливо и неуверено до мига на своето пробуждане и осъзнаване на мястото си в този живот. Съдбовният му път изисква да живее извън родината си.

*} {literal} {/literal}