1.01.2018    
Детето, родено в този ден, е подвластно на Козирог и на управителя на деня Луната. От една страна, като дете родено в първия ден на годината ще е готово на всичко, за да преуспява в живота, но от друга ще е готово да проявява агресия към всеки, който блокира пътя му.  Съдбовният му път изисква да преодолява допълнителни трудности, породени от странични фактори.

2.01.2018
Детето, родено в този ден, е подвластно на Козирог и управителя на деня Марс. От една страна ще е колебливо и неуверено, но от друга ще е готово да помага на хората.Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън България.

3.01.2018
Детето, родено в този ден, е повлияно от Козирог и от управителя на деня Меркурий. Общителността му ще е причина често да сменя средата си, но е добре да го научите как да разпознава хората, които не бива да допуска в живота си. Съдбовният му път изисква да постигне стабилност в живота и хармония в отношенията, но не и да се опитва да подрежда живота на околните.

4.01.2018
Детето, родено в този ден, е подвластно на Козирог и на управителя на деня Юпитер. Ако само си е избрало този ден на раждане, е орисано на кармична разплата, която е причина за трудностите в живота му. Съдбовният му път го подтиква да гради професионална кариера в интелектуалната сфера. Може да прави компромиси, но не в своя вреда. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

5.01.2018
Детето, родено в този ден е подвластно на Козирог и на управителя на деня Венера. Ще е устремено към промени и пътувания, които ще го обогатяват и ще му помагат в професионалната реализация. Съдбовният му път изисква да гради с труда си материалната си стабилност.

6.01.2018
Детето, родено в този ден, е подвластно на Козирог и на управителя на деня Сатурн, който ще му помага да преценява правилно хората, които допуска до себе си.Въпреки, че ще е устремено към стабилност, ще е готово да я постига с агресия в думите.  Съдбовният му път изисква да овладява емоциите и прекалената си чувствителност и да приема градивната критика.

7.01.2018
Детето, родено в този ден е подвластно на Козирог и на управителя на деня Слънцето. Денят му на раждане го орисва да гради кариера в интелектуалната сфера или в областта на изкуството. Съдбовният му път изисква да обмисля добре решенията си.

8.01.2018    
Детето, родено в този ден, е подвластно на Козирог и на управителя на деня Луната. Ако само си е избрало този ден на раждане, е орисано на кармична разплата и трудности в живота. Съдбовният му изисква да помага на хората, но не бива да прави непоискано добро. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

9.01.2018
Детето, родено в този ден, е подвластно на Козирог и управителя на деня Марс. Ще бъде емоционално, амбициозно и инатливо и често ще застава срещу самото себе си, заради вибрацията в дена си на раждане. Съдбовният му път  е причина да общува, но и да привлича неподходящи приятели и партньори.

{*

10.01.2018
Детето, родено в този ден, е повлияно от Козирог и от управителя на деня Меркурий. От една страна ще е готово на всичко, за да преуспява в живота, но от друга ще е готово да проявява агресия към всеки, който блокира пътя му. Съдбовният му път изисква да преодолява допълнителни трудности, породени от странични фактори.

11.01.2018
Детето, родено в този ден, е подвластно на Козирог и на управителя на деня Юпитер. Ще бъде неуверено докато тръгне по своя самостоятелен път, а след това не бива да се отклонява от него заради нечии желания, съвети или капризи. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън България.

12.01.2018
Детето, родено в този, е повлияно от Козирог и от управителя на деня Венера. Ще бъде готово на всичко, за да постигне целите си дори и за сметка на околните, ще е и общително и често ще сменя средата си. Съдбовният му път изисква да постигне стабилност и хармония в живота и отношенията.

13.01.2018
Детето, родено в този ден,  е подвластно на Козирог и на управителя на деня Сатурн, който ще го спира в устрема му да преследва целите си, а също така ще го принуждава да размисля добре преди да действа. Ако само си е избрало този ден на раждане е орисано на кармична разплата и трудности, които ще преодолява през целия си живот на моменти с прибързаност и усложняване на добрите възможности, дарени от числото 13 заради подбиране на неподходяща среда. Съдбовен път, да гради кариера в интектеуалната сфера и да е компромисно, но не в своя вреда. Денят не е добър избор за раждане със секцио или предизвикано раждане.

14.01.2018
Детето, родено в този ден, е подвластно на Козирог и на управителя на деня Слънцето. Ще бъде общително и устремено към пътувания и промени, ще обикаля Света при всяка възможност и най вече ако намери подходящото за целта професионално поприще. Съдбовният му път налага с труда си да си осигури финансова независимост.

15.01.2018    
Детето, родено в този ден, е подвластно на Козирог и на управителя на деня Луната.  Както ще бъде устремено към стабилност дори и постигната чрез агресия, така е длъжно да спази изискването на Съдбата - да гони целите си и да ги постига по честен начин, а не с цената на нечий провал, защото веднага ще търпи Съдбовно наказание. Съдбовният му път изисква да овладява емоциите си и да приема градивната критика.

16.01.2018
Детето, родено в този ден, е подвластно на Козирог и на управителя на деня Марс. Вибрацията в деня му на раждане е носител на кармично наказание, заради липса на изява в предишни прераждания. В този живот ще се наложи да се примирява често с второто място, за да не търпи провали. Да се развива и да гради кариера в интелектуалната сфера. Съдбовният му път изисква да не е прибързано и да обмисля добре действията си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

17.01.2018
Детето, родено в този ден, е подвластно на Козирог и на управителя на деня Меркурий. Ако само си е избрало този ден на раждане, той е носител на кармична разплата и трудности в живота му, но и на материални амбиции. Съдбовният му път изисква да не е прибързано, но най-вече да не надскача възможностите си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

18.01.2018
Детето, родено в този ден, е подвластно на Козирог и е във властта на влиянието и на управителя на деня Юпитер. Вибрацията в деня му на раждане е носител на кармично наказание заради проявен егоизъм в предишно прераждане, който сега ще се проявява по отношение чувствата на околните. Съдбовният му път е причината често да сменя средата си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

19.01.2018
Детето, родено в този ден, е подвластно на Козирог и на управителя на деня Венера. Ще бъде и целеустремено, винаги с амбицията да е на върха и да бъде хвалено, за да грее в светлините на прожекторите. Инатът му е в негова вреда. Съдбовният му път изисква да преодолява трудности, но без странична помощ.

*} {literal} {/literal}