1 ФЕВРУАРИ 2019 – ПЕТЪК

Детето, родено в този ден, е повлияно от Водолей и от управителя на деня Венера. Ще бъде инатливо, целеустремено, амбициозно и ще гони с желание целите си, устремено към върха.Съдбовният му път изисква да постигне стабилност в личен и професионален план и хармония в отношенията.

2 ФЕВРУАРИ 2019 – СЪБОТА

Детето, родено в този ден, е повлияно от Водолей и Сатурн, планета която се явява втори управителна знака. Ще бъде по-затворено от обичайното, но това ще е неговото желание, защото себевглъбяването е неговия начин да преоткрива себе си и неуверено докато тръгне по своя самостоятелен път. Съдбовният му път на свой ред изисква да гради професионална кариера в интелектуалната сфера.

3 ФЕВРУАРИ 2019 – НЕДЕЛЯ

Детето, родено в този ден, е повлияно от Водолея е управителя на деня Слънцето, затова ще бъде от една страна човеколюбиво и всеотдайно. Ще бъде устремено към изучаване на новото и непознатото, към създаване на нови познанства и приятелства, но на моменти и агресивно, ако нещата не се подреждат така, както си ги представя. Съдбовният му път предупреждава, че е длъжно да постигне материална стабилност със своя труд.

4 ФЕВРУАРИ 2019 – ПОНЕДЕЛНИК        

Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей и на управителя на деня Луната. Ако само си е избрало този ден на раждане е орисано на кармична разплата и трудности в живота. Съдбовният му път изисква да овладява емоцията и прекалената си чувствителност. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

5 ФЕВРУАРИ 2019 – ВТОРНИК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей и на управителя на деня Марс. Ще обича да пътува, да покорява нови светове.  Ще бъде променливо в мненията и желанията си, но постоянно в исканията си. Съдбовният му път също изисква да не е прибързано и да обмисля добре действията си.

6 ФЕВРУАРИ 2019 – СРЯДА

Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей и на управителя на деня Меркурий. Вибрацията в деня му на раждане е причината да се стреми към стабилност в живота и хармония в отношенията, но не бива да се опитва да подрежда живота на околните. Съдбовният му път изисква да не надскача своите възможности.

7 ФЕВРУАРИ 2019 – ЧЕТВЪРТЪК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей и на управителя на деня Юпитер. Вибрацията в деня му на раждане е носител на духовно и интелектуално израстване. Съдбовният му път изисква да общува, но е добре когато порасне да внимава какви хора допуска до себе си.

8 ФЕВРУАРИ 2019 – ПЕТЪК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей и на управителя на деня Венера. Ако само си е избрало този ден на раждане, е орисано на кармична разплата и на трудности в живота, но и на засилени материални стремежи. Съдбовният му път изисква да се справя с трудностите, които среща, без странична помощ, за което ще помогне планетата управител на деня и ще озапти агресията му. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

9 ФЕВРУАРИ 2019 – СЪБОТА

Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей и на управителя на деня Сатурн, планетата която ще му помогне да не е прибързано и да избягва грешките. На моменти както е агресивно, амбициозно и инатливо, ще се превръща във вглъбено в себе си, замислено и меланхолично. Съдбовният му път изисква да живее през по-голямата част от живота си извън България, където с лекота ще носи кармичния си товар.


10 ФЕВРУАРИ 2019  – НЕДЕЛЯ

Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей и на управителя на деня Слънцето. Вибрацията в деня му на раждане го превръща в упорито, амбициозно, но и инатливо, затова само от него зависи дали ще надмогне себе си, за да върви към върха или ще остане завинаги на първото  стъпало на житейската стълбица, сляло се с безличната тълпа. Съдбовният му път изисква да постигне стабилност в личния и професионалния живот и хармония в отношенията.

11 ФЕВРУАРИ 2019 – ПОНЕДЕЛНИК      

Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей и на управителя на деня Луната. Независимо, че през първите години от живота си ще е колебливо и неуверено, в един момент чрез своята общителност дарена от планетата управител на деня, ще намери своето място и ще тръгне по отредения му път. Съдбовният му път изисква да гради професионална кариера в интелектуалната сфера.

12 ФЕВРУАРИ 2019 – ВТОРНИК

Детето, родено в този ден е подвластно на Водолей и на управителя на деня Марс. Ще бъде общително, но и много упорито и трудно ще прощава предателствата от страна на неговите приятели, заради склонноста да привлича към себе си неподходящите и използвачите. Съдбовният му път изисква да гради с труда си своята материална стабилност.

13 ФЕВРУАРИ 2019 – СРЯДА

Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей и на управителя на деня Меркурий. Ако само си е избрало този ден на раждане, е орисано на кармична разплата и повече трудности, но и на успех, дарен му от числото 13, стига да се възплозва от качествата, които са му заложени. Съдбовният му път изисква да овладява емоцията си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

14 ФЕВРУАРИ 2019 – ЧЕТВЪРТЪК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей и на управителя на деня Юпитер. Ще бъде променливо, обичащо да пътува, неспокойно, с често сменящи се мнения, но винаги с упорство следва своите си цели. Съдбовният му път изисква да да не е прибързано.

15 ФЕВРУАРИ 2019 – ПЕТЪК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Риби и на управителя на деня Венера. Денят на раждане му носи стабилност и хармония, но трябва да ги постига по честен начин и никога за сметка на нечий провал, за да не търпи Съдбовно наказание. Съдбовният му път изисква да не е прибързано и да не надскача възможностите си.

16 ФЕВРУАРИ 2019– СЪБОТА

Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей и Сатурн, който ще го превърне в задълбочено и добре обмислящо действията си. На моменти ще бъде замислено и меланхолично, устремено към обогатяване с нови знания. Ще се налага често да се примирява с втората позиция в живота. Съдбовният му път е причината да е общително и често да сменя средата си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

17 ФЕВРУАРИ 2019 – НЕДЕЛЯ

Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей  във властта на управителя на деня Слънцето. Ако само си е избрало този ден на раждане е орисано на кармична разплата, трудности в живота и на изразени материални стремежи когато тръгне по своя самостоятелен път. Съдбовният му път изисква да се научи да се бори и да преодолява трудностите в живота си без странична помощ. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.


18 ФЕВРУАРИ 2019 – ПОНЕДЕЛНИК      

Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей и на управителя на деня Луната. Ще бъде състрадателно и съпричастно на човешките проблеми, обичливо, но заради деня си на раждане, който, ако го е избрало само, го орисва на кармично наказание, заради проява на егоизъм в миналите му прераждания, ще е причина да се стреми лични облаги и да обсебва чувствата на хората. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън България, където по-лесно ще надмогва препятствията. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

19 ФЕВРУАРИ 2019 – ВТОРНИК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей, ако е родено да 01.05 ч. и на Риби, ако е родено след този час, а двата знака са във властта на  управителя на деня Марс. Ще бъде амбициозно, целеустремено, но и инатливо и  не веднъж ще застава срещу себе си. Ще очаква винаги да бъде възхвалявано и изкачено не пиедестал. Съдбовният му път е причината да се стреми към стабилност и хармония.

20 ФЕВРУАРИ 2019 – СРЯДА

Детето, родено в този ден, е подвластно на Риби и на управителя на деня Меркурий. От малко е добре да го научите да не криволичи в различни посоки, а да избере една, особено когато тръгне по своя самостоятелен път. Съдбовният му път изисква да гради професионална кариера в интелектуалната сфера, да е компромисно, но не в своя вреда.

21 ФЕВРУАРИ 2019 – ЧЕТВЪРТЪК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Риби и на управителя на деня Юпитер. Ще бъде общително, но с мярка. Не бива да забравя подадената му ръка. Съдбовният му път позволява да гради с труда си материална стабилност и да постигне финансова независимост.

22 ФЕВРУАРИ 2019 – ПЕТЪК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Риби и на управителя на деня Венера. Ако само си е избрало този ден на раждане е орисано на кармична разплата, носител на трудности, но и на изискването през целия си живот да развива прозорливост и предпазливост. Съдбовният му път изисква да овладява емоцията. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

23 ФЕВРУАРИ 2019  – СЪБОТА

Детето, родено в този ден, е подвластно на Риби и на управителя на дена Сатурн, който ще го спира в неговия устрем. Орисано е на кармична отплата и ще се радва на закрилата на Съдбата, ако се научи да търси причината за неуспехите си в себе си, а не в околните. Съдбовният му път също изисква да не е прибързано и да обмисля добре действията си.

24 ФЕВРУАРИ 2019 – НЕДЕЛЯ

Детето, родено в този ден, е повлияно от Риби е управителя на деня Слънцето, затова ще бъде от една страна човеколюбиво и всеотдайно. Орисано е на кармична отплата и ще се радва на закрилата на Съдбата, ако не превръща парите в своя първостепенна житейска цел. Съдбовният му път изисква да не надскача своите възможности.

25 ФЕВРУАРИ 2019 – ПОНЕДЕЛНИК      

Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей и на управителя на деня Луната. Общително и агресивно, устремено към своето духовно и интелектуално израстване. Съдбовният му път изисква да общува, но е добре когато порасне да внимава какви хора допуска до себе си.

26 ФЕВРУАРИ 2019 – ВТОРНИК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Риби и на управителя на деня Марс. Ако само си е избрало тази дата на раждане е орисано на кармична отплата и на трудности, но и на изявени материални стремежи. Съдбовният му път изисква да се научи да се бори и да преодолява трудностите в живота си без странична помощ. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

27 ФЕВРУАРИ 2019 – СРЯДА

Детето, родено в този ден, е подвластно на Риби и на управителя на деня Меркурий. Ще е амбициозно и устремено само към върха, но също така агресивни и упорито. Научете го да цени приятелството и колектните отношения между хора. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън България, където по-лесно ще надмогва препятствията.

28 ФЕВРУАРИ 2019 – ЧЕТВЪРТЪК

Детето, родено в този ден, е подвластно на Риби и на управителя на деня Марс. Вибрацията в деня му на раждане го превръща в общително, но и упорито, амбициозно, но и инатливо, затова само от него зависи дали ще надмогне себе си, за да върви към върха или ще остане завинаги на първото стъпало на житейската стълбица, сляло се с безличната тълпа. Съдбовният му път е причината да се стреми към стабилност и хармония.