01.02.2015 - Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей и на управителя на деня, Слънцето. Ще бъде устремено към новото и непознатото, сияйно и усмихнато, но и амбициозно и инатливо. Трудно ще се излиза с него на глава след време, когато тръгне по своя самостоятелен път. Съдбовният му път изисква да е добронамерено и щедро, но но не бива да дарява непоискано добро.

02.02.2015 - Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей и на управителя на деня Луната. Ще бъде по-затворено от обичайното, но това ще е неговото желание, защото себевглъбяването е неговия начин да преоткрива себе си и неуверено докато тръгне по своя самостоятелен път. Съдбовния му път изисква да общува и често да сменя средата си.

03.02.2015 - Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей и на управителя на деня Марс. Ще бъде устремено към изучаване на новото и непознатото, към създаване на нови познанства и приятелства, но на моменти и агресивно, ако нещата не се подреждат така, както си ги представя. Съдбовният му път изисква да се справя с трудностите по пътя си само без странична помощ.

04.02.2015 - Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей и на управителя на деня Меркурий. Заради влиянието на планетата управител за деня ще бъде общително. Ако само си е избрало този ден на раждане е орисано на кармична разплата и трудности в живота. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън България, където ще носи по-леко товара на кармичната разплата. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

05.02.2015 - Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей и на управителя на деня Юпитер, който е причината да е упорито и дори да отстоява с агресия правотата си. Ще обича да пътува, да покорява нови светова. Съдбовният му път изисква да постигне стабилност в личен и професионален план и хармония в отношенията.

06.02.2015 - Детето, родено в този ден, е повлияно от Водолей и от управителя на деня Венера. Ще бъде изключително чувствително, емоционално и готово да помага на хората. Вибрацията в деня му на раждане е причината да се стреми към стабилност в живота и хармония в отношенията. Съдбовният му път на свой ред изисква да гради професионална кариера в интелектуалната сфера.

07.02.2015 - Детето, родено в този ден, е повлияно от Водолей и Сатурн, планета която се явява втори управителна знака. Ще помага на детето да не е прибързано и да обмисля добре действията си. Вибрацията в деня му на раждане е носител на духовно и интелектуално израстване. Съдбовният му път предупреждава, че е длъжно да постигне материална стабилност със своя труд.

08.02.2015 - Детето, родено в този ден, е повлияно от Водолея е управителя на деня Слънцето, затова ще бъде от една страна човеколюбиво и всеотдайно. От друга, ако само си е избрало този ден на раждане, е орисано на кармична разплата и на трудности в живота. Съдбовният му път изисква да овладява емоцията и прекалената си чувствителност. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

09.02.2015 - Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей и на управителя на деня Луната. На моменти както е агресивно, амбициозно и инатливо, ще се превръща във вглъбено в себе си, замислено и меланхолично. Тази меланхолия ще го предпазва от грешки и прибързаност. Съдбовният му път също изисква да не е прибързано и да обмисля добре действията си.

10.02.2015 - Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей и на управителя на деня Марс. Планетата, съчетана с вибрацията в деня му на раждане го превръща в упорито, амбициозно, но и инатливо, затова само от него зависи дали ще надмогне себе си, за да върви към върха или ще остане завинаги на първото стъпало на житейската стълбица, сляло се с безличната тълпа. Съдбовният му път изисква да не надскача своите възможности.

{*

11.02.2015 - Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей и на управителя на деня Меркурий. Независимо, че през първите години от живота си ще е колебливо и неуверено, в един момент чрез своята общителност дарена от планетата управител на деня, ще намери своето място и ще тръгне по отредения му път. Съдбовният му път изисква да общува, но е добре когато порасне да внимава какви хора допуска до себе си.

12.02.2015 - Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей и на управителя на деня Юпитер. Ще бъде общително, но и много упорито и трудно ще прощава предателствата от страна на неговите приятели. Съдбовният му път изисква да се справя с трудностите, които среща, без странична помощ, за което ще помогне планетата управител на деня.

13.02.2015 - Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей и на управителя на деня Венера. Ще бъде чувствително към страданията на хората. Ако само си е избрало този ден на раждане, е орисано на кармична разплата и повече трудности, но и на успех, дарен му от числото 13. Съдбовният му път изисква да живее през по-голямата част от живота си извън България, където с лекота ще носи кармичния си товар. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

14.02.2015 - Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей и на управителя на деня Сатурн, планетата която ще му помогне да не е прибързано и да избягва грешките. Ще бъде променливо, обичащо да пътува, неспокойно. Съдбовният му път изисква да постигне стабилност в личния и професионалния живот и хармония в отношенията.

15.02.2015 - Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей и на управителя на деня Слънцето. Ще бъде готово да помага на хората, но не бива да прави непоискано добро. Денят на раждане му носи стабилност и хармония, но трябва да ги постига по честен начин и никога за сметка на нечий провал, за да не търпи Съдбовно наказание. Съдбовният му път изисква да гради професионална кариера в интелектуалната сфера.

16.02.2015 -  Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей и на управителя на деня Луната. Ако само си е избрало този ден на раждане е орисано на кармично наказание, заради липса не себеизява в негови минали прераждания. На моменти ще бъде замислено и меланхолично. Ще се налага често да се примирява с втората позиция в живота. Съдбовният му път изисква да гради с труда си своята материална стабилност. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

17.02.2015 - Детето, родено в този ден е подвластно на Водолей и на управителя на деня Марс. Ще бъде упорито и на моменти агресивно. Ако само си е избрало този ден на раждане е орисано на кармична разплата, трудности в живота и на изразени материални стремежи когато тръгне по своя самостоятелен път. Съдбовният му път изисква да овладява емоцията си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

18.02.2015 - Детето, родено в този ден, е подвластно на Водолей и на управителя на деня Меркурий. Ще бъде общително, но заради деня си на раждане, който, ако го е избрало само, го орисва на кармично наказание, заради проява на егоизъм в миналите му прераждания, ще е причина да се стреми лични облаги. Съдбовният му път изисква да да не е прибързано. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

19.02.2015 - Детето, родено в този ден, е подвластно на Риби и на управителя на деня Юпитер. Ще бъде амбициозно, целеустремено, но и инатливо и заради Юпитер не веднъж ще застава срещу себе си. Съдбовният му път изисква да не е прибързано и да не надскача възможностите си.

20.02.2015 - Детето, родено в този ден, е подвластно на Риби и на управителя на деня Венера. От малко е добре да го научите да не криволичи в различни посоки, а да избере една, особено когато тръгне по своя самостоятелен път. Венера е причината да е чувствително и съпричастно към проблемите и страданията на хората. Съдбовният му път е причината да е общително и често да сменя средата си.

*} {literal} {/literal}