1.8.2016
Детето, родено в този ден, е подвластно на Лъв и на управителя на деня Луната, което го превръща в меланхолично. Ще бъде инатливо амбициозно и целеустремено. Научете го да не се разпилява. Съдбовният му път забранява да е прибързано.

2.8.2016
Детето, родено в този ден, е подвластно на Лъва и на управителя на деня Марс. Ще бъде умерено, тактично, на моменти неуверено, ще търси постоянно потвърждение за правилността на действията си, но ще дарява обичта си на околните. Съдбовният му път не му позволява да надскача възможностите си.

3.8.2016
Детето, родено в този ден е подвластно на Лъва и на управителя на деня Меркурий. Ще бъде общително, изпълнено с любов към хората, ще се стреми да грее в светлината на собствения си успех. Съдбовният му път изисква да общува и ще е причина често да сменя средата си.

4.8.2016
Детето, родено в този ден е подвластно на Лъв и на управителя на деня Юпитер. Денят му на раждане, ако го е избрало само, го орисва на кармична разплата и трудности в живота. Съдбовният му път изисква през живота си да преодолява трудностите без странична помощ, но ще успява защото ще ги приема като предизвикателство. Този ден не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

5.8.2016
Детето, родено в този ден, е подвластно на Лъв и на управителя на деня Венера. Съгласно вибрацията в деня си на раждане ще е променливо и устремено към пътувания, агресивно и всепомитащо, ако някой блокира пътя му. Съдбовният му път изисква  да живее през по-голямата част от живота си извън своята родина.

6.8.2016
Детето, родено в този ден, е подвластно на Лъв и на управителя на деня Сатурн. Вибрацията в деня му на раждане отговаря на неговата лъвска природа и го подтиква към стабилност и хармония в отношенията. Съдбовният му път както и деня на раждане изисква да постигне стабилност в живота и хармония в отношенията.

7.8.2016
Детето, родено в този ден, е подвластно на Лъва и на управителя на дена Слънцето, което е управител и на знака. Огнения знак ще създаде от него интелектуалец, готов за научни открития, осъзнаващ своята духовна същност. Съдбовният му път изисква да гради професионална кариера в интелектуалната сфера.

8.8.2016
Детето, родено в този ден, е подвластно на Лъв и на управителя на деня Луната. Денят му на раждане, ако го е избрало само го орисва на кармична разплата, а вибрацията, засилва материалните му стремежи. Съдбовният му път изисква да гради с труда си материалната си стабилност. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

9.8.2016
Детето, родено в този ден, е подвластно на Лъва и на управителя на деня Марс. Денят му на раждане го зарежда с  желание да е винаги в първите редици, но често не преценява как да постига целите си и ще бъде агресивно и нападателно. Съдбовният му път изисква да овладява емоциите и прекалената си чувствителност.

10.8.2016
Детето, родено в този ден, е подвластно на Лъва и на управителя на деня Меркурий. Повлияно е от вибрация 1 - отговаряща на знака и на Слънцето и от десетката в деня му на раждане, които са причина да се стреми осъзнато към върха. Съдбовният му път изисква да не е прибързано.

11.8.2016
Детето, родено в този ден, е подвластно на Лъва и на управителя на деня Юпитер. Денят му на раждане от една страна е причина за колебливост и неувереност. От друга повлияно от Луната е орисано да бъде на моменти бавно и да взима навреме дори и важните решения. Съдбовният му път изисква да не надскача възможностите си.

12.8.2016
Детето, родено в този ден, е подвластно на Лъва и на управителя на деня Венера. Денят на раждане е носител ан стремеж към общуване, към запознанства, но ако бъде предадено детето ще е готово да прояви агресия с думите си, за да отдалечи от себе си виновниците. Съдбовният му път е причината да се стреми към запознанства и често да сменя средата си.

13.8.2016
Детето, родено в този ден, е подвластно на  Лъва и на управителя на деня Сатурн, който ще забава действията му и ще го предпазва от грешки. Ако си е избрало само този ден, е орисано на кармична разплата и трудности в живота но и на успех, дарен му от числото 13. Съдбовният му път изисква  да преодолява трудностите без странична помощ. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

14.8.2016
Детето, родено в този ден е подвластно на Лъва и на управителя на деня Слънцето, което го подтиква да е любвеобвилно и всеотдайно. Ще бъде променливо, устремено да опознава света, но в същото време агресивно и нападателно, ако среща трудностите по пътя си. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън своята родина.

15.8.2016
Детето, родено в този ден, е повлияно от знака Лъв и от управителя на деня Луната, която въпреки че е амбициозно и целеустремено, го превръща и в меланхолично. От една страна е орисано да се стреми към стабилност и да раздава обичта си, а от друга му е отредено да постига целите си само по честен начин и никога за сметка на някой друг.  Съдбовният му път изисква да се стреми към стабилност в живота и хармония в отношенията.

16.8.2016
Детето, родено в този ден, е повлияно от знака Лъв и от управителя на деня Марс. Ако само е избрало да се роди в този ден е орисано на кармично наказание, заради липса на изява в предишно прераждане и в настоящия живот ще се налага да се примирява с второ място. Съдбовният му път изисква да върви по пътя на духовното си развитие и да гради професионална кариера. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

17.8.2016
Детето, родено в този ден, е повлияно от знака Лъв и от управителя на деня Меркурий. Ако само си е избрало този ден, е орисано на кармична разплата и трудности в живота си. Съдбовният му път изисква да  постигне с труда си своята финансова независимост. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

18.8.2016
Детето, родено в този ден, е повлияно от знака Лъв и от управителя на деня Юпитер. Денят му на раждане, ако го избрало само му носи кармично наказание, заради проява на егоизъм в предишни прераждания. Съдбовният му път изисква да овладява емоциите и прекалената си чувствителност, за да не проявява агресия заради влиянието на Юпитер. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

19.8.2016
Детето, родено в този ден, е повлияно от знака Лъв и от управителя на деня Венера.  Ще бъде амбициозно, но и инатливо и често да се разпилява в губещи времето му занимания. Съдбовният му път изисква да не е прибързано.

20.8.2016
Детето, родено в този ден, е повлияно от знака Дева и управителя на деня Сатурн, който ще го спира в устрема му, за да избягва грешките. Ще бъде колебливо през първите години от живота си, докато изживее своето мощно пробуждане и осъзнае мястото си в този живот. Ще взима решения след продължително обмисляне. Съдбовният му път изисква да не надскача възможностите си.