01.04.2015 - Детето, родено в този ден, е подвластно на Овена и на управителя на деня Меркурий. От една страна  заради вибрацията в деня на раждане,ще е агресивно и упорито, амбициозно и целеустремено, а от друга - общително, но и изпитващо желание насила да налага своето мнение. Съдбовният му път изисква да преодолява трудностите в живота си без странична помощ.

02.04.2015 - Детето, родено в този ден  е подвластно на Овен и на управителя на деня Юпитер, който в съчетание с огнения знак ще го превърне в инатливо, въпреки колебливата вибрация в деня му на раждане. когато тръгне по своя самостоятелен път ще бъде нетактично, ще казва винаги това, което мисли, без да се съобразява че може да нарани някого. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън България.

03.04.2015 - Детето, родено в този ден, е подвластно на Овена и на управителя на деня Венера. Заради вибрацията в деня на му раждане ще е амбициозно, но и общително и често ще сменя средата си, но заради влиянието на Венера ще е склонно да привлича и неподходящи приятели. Съдбовният му път изисква да се стреми към стабилност и хармония в отношенията.

04.04.2015 - Детето, родено в този ден, е подвластно на Овена и на управителя на деня Сатурн, който ще го спира в неговия устрем и ще му пречи да взима прибързани решения и да предприема импулсивни действия. Ако само си е избрало този ден на раждане, то е орисано на кармична разплата и на трудности в живота. Съдбовният му път изисква да гради кариера в интелектуалната област, да е компромисно, но не в своя вреда. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

05.04.2015 - Детето, родено в този ден, е подвластно на Овена и на управителя на деня Слънцето, което е причина да е общително и човеколюбиво. Денят му на раждане е носител на стремеж към промени и пътувания, на желание да опознава света. Съдбовният му път изисква да гради с труда си своята материална стабилност.

06.04.2015 - Детето, родено в този ден, е подвластно на Овена и на управителя на деня Луната. Ще бъде амбициозно, но и меланхолично и чувствително. Ще изпитва желание да се усамотява, за да обмисля действията си. Денят му на раждане е носител на стремеж към стабилност и хармония. Съдбовният му път изисква да овладява емоциите и прекалената си чувствителност.

07.04.2015 - Детето, родено в този ден, е подвластно на Овена и на управителя на деня Марс, който е управител и на знака. Ще бъде амбициозно и устремно ще гони върхове в професионалната си реализация, на моменти агресивно ще налага правилата си. Денят му на раждане изисква да върви по пътя на своето духовно и интелектуално израстване. Съдбовният му път изисква да не е прибързано.

08.04.2015 - Детето, родено в този ден, е подвластно на Овена и на управителя на деня Меркурий. Ще бъде общително, но и изключително упорито, със силно изразени материални стремежи. Денят му на раждане, ако си го е избрало само, го орисва на кармична разплата и на трудности в живота. Съдбовният му път изисква да е умерено, търпеливо и да не надскача възможностите си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

09.04.2015 - Детето, родено в този ден, е подвластно на Овена и на управителя на деня Юпитер. Влиянието на огнения знак и на огнената планета, комбинирани с вибрацията в деня на раждане го превръщат във взрив от емоции и инат, на моменти до агресивни реакции, заради трудно осъществими амбиции. Съдбовният му път изисква да преценява добре хората, които допуска в живота си.

10.04.2015 - Детето, родено в този ден, е подвластно на Овена и на управителя на деня Венера. Вибрацията в деня му на раждане ще го превърне в амбициозно и целеустремено, но също така в инатливо и склонно да не върви към върха, а да стои сред незабележимата тълпа. Съдбовният му път е причината за трудности, породени от странични фактори, които трябва да преодолява само.

{*

11.04.2015 - Детето, родено в този ден, е подвластно на Овена и на управителя на деня Сатурн. Колебливостта заложена в деня на раждане, но изискваща в един момент детето уверено да тръгне по отредения му път, се пречупва през влиянието на Сатурн, който налага забавяне и по-продължително обмисляне на действията. Съдбовният му път изисква да изживее по-голямата част от живота си извън своята родина.

12.04.2015 - Детето, родено в този ден, е подвластно на Овен и на управителя на деня Слънцето, което е причина да е любвеобвилно. Ето защо вибрацията в деня му на раждане, носител на стремеж към общуване, налага изискването когато тръгне по своя самостоятелен път да внимава какви хора допуска до себе си, за да не се налага агресивно да разчиства обкръжението си от неподходящите използвачи. Съдбовният му път изисква да постигне стабилност в живота и хармония в отношенията.

13.04.2015 - Детето, родено в този ден, е подвластно на Овена и на управителя на деня Луната - на моменти меланхолично и затворено в себе си, но амбициозно и умеещо да гони целите си. Ако само си е избрало този ден на раждане, е орисано на кармична разплата, която е причината за трудностите в живота му. Чрез тяхното преодоляване чисти кармата си от грешките, допускани в миналите му прераждания, но числото 13 му носи късмет. Съдбовният му път изисква да гради професионална кариера. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

14.04.2015 - Детето, родено в този ден, е подвластно на Овена и на управителя на деня Марс, който е управител и на знака. Ето защо и заради вибрацията в деня му на раждане детето ще е агресивно когато налага мнението си, амбициозно и изпълнено с желание да успява, обичащо промените и пътуванията. Съдбовният му път изисква да гради с труда си материалната си стабилност.

15.04.2015 - Детето, родено в този ден, е подвластно на Овена и на управителя на деня Меркурий. От една страна ще е общително, от друга устремено да гради стабилност, но вибрацията в деня му на раждане изисква да постига целите си само по честен начини и никога за сметка на нечий провал, за да не търпи Съдбовни наказания. Съдбовният му път изисква да овладява емоциите и прекалената си чувствителност.

16.04.2015 - Детето, родено в този ден, е подвластно на Овен и на управителя на деня Юпитер, огнена комбинация, която е в противоречие с изискването на вибрацията в деня на раждане, ако си я избрало само, да се примирява с второто място в живота, заради кармично наказание. Напротив, то ще се стреми към първото и ако не осъзнае Съдбовното си изискване, ще пати от провали и често ще се налага да започва от нулата. Съдбовният му път изисква да не е прибързано. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

17.04.2015 - Детето, родено в този ден, е подвластно на Овена и на управителя на деня Венера, която е причината да помага с готовност на хората. Ако само си е избрало този ден на раждане, то е орисано на кармична разплата, както и на засилени материални стремежи. Съдбовният му път изисква да е умерено, тактично и търпеливо и на не надскача възможностите си, както и да не прави непоискано добро. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

18.04.2015 - Детето, родено в този ден, е подвластно на Овена и на управителя на деня Сатурн, който му налага умереност и забавяне при взимане на решенията и притъпява неговата агресия примесена с инат. Ако само си е избрало тази дата на раждане, то е орисано на кармично наказание, заради проява на материален егоизъм в предишно прераждане, който сега ще се прояви по отношение чувствата на околните. Съдбовният му път изисква да общува и често да сменя средата си. Денят не е добър избор за секцио или предизвикано раждане.

19.04.2015 - Детето, родено в този ден, е подвластно на Овена и на управителя на деня Слънцето. Обичливо и в същото инатливо и целеустремено, то ще очаква да бъде хвалено и обожавано. Денят му на раждане е причината да очаква винаги да го поставят на първа позиция, дори и ако не я заслужава. Съдбовният му път изисква да преодолява трудностите в живота си без странична помощ.

20.04.2015 - В 12 часа в 12.43 ч. Слънцето преминава в Телец, ето защо Детето, родено в този ден, е подвластно на Овен, ако е родено преди този час на раждане и на Телец, ако е родено след него, а също и на управителя на деня Луната. Без значение от зодиакалния знак то ще бъде умерено, колебливо, на моменти меланхолично и необщително, докато намери мястото си в живота. Съдбовният му път изисква изживее голяма част от живота си извън своята родина.

*} {literal} {/literal}