Д-р Мирослав Ненков - министър на здравеопазването - 15. 3. 1969 - Риби

Роден е в третата декада на Риби, което го зарежда с двойнственост в по-ранните години от живота му. Лашкал се е между безотговорността и постепенно затвърждаващата се потребност да поема отговорност за своите действия. Вече се движи по пътя на отговорността, водещ го към успех, но е подвластен на много пречки и неблагоприятни стечения на обстоятелства, които ще го следват и в повереното му министерство.


Прекалено е чувствителен и попива емоцията на всичко, което го заобикаля. Не рядко се случва прекомерната му сетивност да го тласка от едни усещания в други и от една среда в друга, защото не може да се защити. Прекалено толерантен, той се старае да не обиди когото и да било. Би помогнал каквото и да му струва това и хората обикновено могат да разчитат на него, особено в професията, която е избрал.

Въпреки че е чувствителен, той е и волеви човек, знаещ как да преследва и постига целите си. В негова полза е дори и когато е ядосан, да не проявява агресия,  да се владее, защото, за да бъде водещ, трябва да умее и да отстъпва. Роден е оптимист, който умее да се радва на живота, да създава радости  на всички около себе си и да ги освободи от черногледството им. В негова полза е да е по-доверчив към хората, въпреки че е търпял не малко разочарования и предателства.

Денят му на раждане изисква да се стреми към стабилност в живота и хармония в отношенията, но и да постига целите си по честен начин, никога за сметка на нечий провал. Спазва ли това условие, успехът ще е негов постоянен спътник.

Съдбовният му път изисква да гради професионална кариера, да е компромисен, но не в своя вреда, което не рядко му се случва.

В момента е в своя трети житейски период, който му носи трудности, но ще ги преодолява с лекота, ако ги приеме като предизвикателство.
Назначен е в служебното правителство в лична година, стимулираща развитието на професионалната му кариера, на анализ и самоанализ, за да избегне грешките. В месец на стабилизация, в ден на нови познанства, които е добре да преценява правилно, за да не бъде подведен от своите служители. Да проверява всяка информация от няколко страни и ще избегне провалите.

Вижте и другите астропортрети на служебния кабинет>>>