Роден е във Везни на дата, която е причината да е колеблив и неуверен в първите години от живота си, докато не изживее своето мощно пробуждане и не осъзнае мястото си на този свят. След като това се случи ще върви устремно по пътя си. Съдбовният му път изисква да не е прибързан и да обмисля добре начинянията, които предприема.