Роден е в Телец под влияние на вибрация, изискваща от него да постига стабилност в личния и професионалния си живот и хармония в отношенията, но само чрез коректност и никога за сметка на нечий провал. Съдбовният му път изисква на свой ред да общува, да е непрекъснато сред хора, особено ако компанията е така подбрана, че да плува в свои води. Тогава е отличен събеседник и е много забавен.