Роден е в Лъв на дата, която също му обещава кармична отплата, ако е коректен и не превръща стремежа си към стабилност в стремеж към материалното в живота. Съдбовният му път изисква да сменя често средата си, да общува с различни хора, които да разнообразяват дните му, но е добре да внимава кого допуска в живота си и каква карма гради с всички, които нарича свои приятели