Роден е в Рак на дата, която е причината да общува непрекъснато, често да сменя средата си, защото според него я е надраснал, но тази вибрация е причината да привлича към себе си неподходящи приятели и партньори, които го използват. Когато се осъзнае или разбере, че някой се е сближил с него лицемерно, за да получи това, което цели, естествено за негова сметка, се дистанцира и дълго ближе рани. Съдбовният му път изисква да постигне стабилност в личния и професионалния си живот и хармония в отношенията. Изискването, за да успее е да е целенасочен и да не се разпилява.