Български спортен журналист. Директор на отдел "Спорт" в bTV

Роден е в Стрелец на дата, която е причина да е променлив, да пътува често и да не се задържа на едно място. Съдбовният му път е причина да се стреми въпреки променливата си същност към стабилност и хармония в отношенията.