Родена е на дата на кармична разплата, която е причина за трудностите в живота й. Чрез тяхното преодоляване чисти кармата си от грешките, допускани в миналите й прераждания. Съдбовният й път изисква да анализира живота си често, да коригира допуснатите грешки, за да върви устремно по пътя на успеха ,както й е заложено от огнения Овен.