Телец

Родените в Телец и в годината на Кучето ще се радват на благоволението на Съдбата, която им поднася заслужени дарове заради тяхното трудолюбие и отговорно отношение към всичко, което предприемат, а също и заради тяхната човечност, дори и когато осъзнават, че правят непоискано добро и знаят, че ще им се върне като зло. Годината на Кучето е благоприятна за всички хора, родени в Телец. Орисани са да работят, да се възползват от своите добри възможности, особено в началото на лятото, да планират ...
 
 
Топ предложения