Стрелец

Представителите на Стрелец, родени в годината на Кучето, ще се захващат с различни задачи, ще се разпиляват и губят времето си през цялата година без краен резултат. От тях зависи да си наложат умереност, да планират целите си, за да не дочакат разочаровани края на една цяла хаотична и безрезултатна 2018 година. Останалите представители на Стрелеца са длъжни да се вгледат в изминалите години и да преценят какво е време да променят в себе си. Мнозина са излезли от руслото на обичайните отношения ...
 
 
Топ предложения