Джордж Майкъл

Роден на 25 юни 1963
Джордж Майкъл

Роден е на дата, която е причината да се стреми към своето духовно и интелектуално развитие. Подвластен е на Рак и е склонен да залита в крайности в поведението, да посяга към алкохол и наркотици, което според него е част от възможността му да се извиси над околните. Съдбовният му път изисква да живее през целия си живот от първите си самостоятелни години в друга държава и той го е спазил с безкрайните пътувания.
 

 
 
Топ предложения