Богдана Карадочева

Родена на 19 юли 1949 в София
Богдана Карадочева

Родена е в Рак на дата, която е причината да е целеустремена и амбициозна и да не се отказва от целите, които си е поставила. За нея е от значение да бъде винаги ценена и да получава признание, което й дава сили да продължи напред, към поредната нова цел. Съдбовният й път изисква да преодолява трудностите, предимно породени от странични и неочаквани фактори, с лекота и без странична помощ.
 

 
 
Топ предложения